Norrbo bygg & Montage - Attefalls hus

Bygga Attefalls hus


Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 m2, även uppföra Attefalls hus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).

Du kan bygga flera Attefalls hus, men alla Attefalls hus som du har byggt på tomten får vara högst 30 m2 tillsammans.
Om du uppför Attefalls hus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga Attefalls huset utan bygglov.

Byggregler för Attefalls hus


​​​​​​​Ett Attefalls hus ska bland annat följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Reglerna är olika beroende på vad ett Attefalls hus ska användas till. Till exempel ska ett Attefalls hus som ska användas för permanentboende ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Det är exempelvis utrymmen för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Attefallshus som ska användas för permanentboende ska också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För Attefalls hus som ska användas som fritidshus finns vissa undantag från kraven.

Källa. Boverket. Det går att läsa mera om specifika regler
Eller kontakta din kommun om frågor


VAd kostar det att bygga ett Attefalls hus?

​​​​​​​
Man kan köpa en byggsats då ingår grundläggning med markskruv stomme isolering insidan väggar och undertak.
Tak med underlagspapp och Shingel med takavvattning.
En sådan byggsats kostar ungefär från 300 000 kr och uppåt
Montering ingår ej men om man önskar det så får man räkna med 100 000 kr till 180 000 kr beroende på utförande
Ej heller grävning /planering av marken
Kök och toalett/badrum ingår ej  
Om man bygger i lösvirke så blir det ungefär samma kostnad

foto-2018-02-11-10-08-57foto-2018-02-11-10-09-04foto-2018-02-11-10-09-16foto-2018-02-11-10-09-24foto-2018-02-11-10-09-45foto-2018-02-11-10-10-05