Norrbo bygg & Montage - Bygga Garage eller carport

Vad gäller när man vill Garage eller carport?


För nybyggnation av garage och carport behöver du normalt bygglov. Att byta en garageport till en vägg eller bygga en vägg på en carport kräver också bygglov eftersom det blir en fasadändring. Garage och carportar är komplementbyggnader och därför gäller de regler som gäller för komplementbyggnader.


Hur stort får man bygga utan bygglov?


Attefallsreglerna medger att du får du bygga ett fristående garage eller en carport på upp till 25 kvm utan att söka bygglov – men det kräver en anmälan till kommunen och ett startbesked innan bygget får påbörjas.
Kostnader för ett garage beror helt på vad man önskar men om man räknar med att den kostar ca 5 000 – 9 000 kr per kvm

Här lägger vi grunden till ett garage

img_3465img_3472img_3606img_3610