Norrbo bygg & Montage - pergola  

Bygga pergola  


En pergola är en konstruktion som oftast består av ett mycket glest ”tak”, vilket bärs upp av ben i hörnen. Med hjälp av en pergola i trädgården skapar du en ombonad känsla - en typ av av rumskänsla men utomhus. Om du förser din pergola med någon form av tak, såsom markis eller segelduk, behöver du söka bygglov. Om du placerar pergolan så att den är förankrad i en byggnad kan du också behöva bygglov.

Hur stor pergola får installeras utan bygglov?


Du får bygga ett eller flera skärmtak utan bygglov, förutsatt att den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten inte överskrider 15 kvadratmeter och inte heller placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Hur hög får Spaljén lov att vara utan bygglov?


Staket/spaljé som är tätt upp till 1,10 meter men minst 75 % genomskinligt över den höjden kräver inte bygglov upp till 1,80 meter. Höjden räknas från mark till konstruktionens överkant. Gunnebostängsel eller liknande typer av stängsel kräver inte bygglov.

Vad kostar det att bygga pergola?


​​​​​​​En typisk pergola kostar mellan 20 000-50 000 kronor att bygga, beroende på funktioner, material och diverse anpassningar.Bilder av pergola byggt av Norrbo bygg & montage

foto-2017-05-30-08-30-20foto-2017-05-30-09-58-31
foto-2017-05-30-09-58-31foto-2017-05-30-08-30-20foto-2017-05-31-11-29-39foto-2017-05-31-11-29-41foto-2017-05-31-11-49-03foto-2017-05-31-11-49-17