Norrbo bygg & Montage - pergola  Bygga pergola  


En pergola är en konstruktion som ofta består av ett mycket glest ”tak” som bärs upp av ben i hörnen. ... Om du förser din pergola med någon form av tak, såsom markis eller segelduk, behöver du söka bygglov. Om du placerar pergolan så att den är förankrad i en byggnad kan du också behöva bygglov

Hur stor pergola utan bygglov?


Du får bygga ett eller flera skärmtak utan bygglov om den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten inte överskrider 15 kvadratmeter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Hur hög Spaljé utan bygglov?


Staket/spaljé som är tätt upp till 1,10 meter men minst 75 % genomskinligt över den höjden kräver inte bygglov upp till 1,80 meter. Höjden räknas från mark till konstruktionens överkant. Gunnebostängsel eller liknande typer av stängsel kräver inte bygglov.

Vad kostar det att bygga pergola?


​​​​​​​En typisk pergola 20 till 50 000: - kr, beroende på funktioner, material och anpassning.Bilder av pergola byggt av Norrbo bygg & montage

foto-2017-05-30-08-30-20foto-2017-05-30-09-58-31
foto-2017-05-31-11-29-39foto-2017-05-31-11-29-41foto-2017-05-31-11-49-03foto-2017-05-31-11-49-17