Norrbo bygg & Montage - VerandaBygga Veranda


Vilka regler gäller vid byggen av altan och trädäck? En uteplats som ligger i nivå med marken kräver inget bygglov.
Men om altanen däremot övergår till, och räknas som, ett byggnadsverk kan det ibland krävas ett bygglov. Vad är då byggnadsverk? Det är en byggnad eller en annan anläggning. Begreppen byggnadsverk och byggnad definieras i plan- och bygglagen på följande vis: 

Ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnadskonstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Lag (2019:949)

Om du håller dig inom 3,6 m från bostadshuset får du utan bygglov även omgärda uteplatsen med mur eller staket som är max 1,8 m högt.


Vad kostar verandabygget?


Det beror helt på storlek, materialval, hur högt golvnivån ska ligga i förhållande till marken, om man ha tak på uteplatsen och så vidare.

Vårt prisexempel:
En veranda som är cirka 40 kvm med trallgolv kostar 75 000 kronor om man vill ha ett tak i prisklassen "sommar" (som är relativt enkelt och tunnt) och som sitter i huskroppen kostar det runt 90 000 kronor. Ska rummet även vara inglasad för sommarbruk blir kostnaden ytterligare 56 000 kronor. Totalsumman för ett ” uterum på 40 kvm för sommaranvändning” kostar alltså cirka 220 000 kronor.

Ett uterum för vinterbruk som är på cirka 28 kvm med skjutdörrar och kanalplast som tak med en gjuten platta som kan förses med antingen vattenburen golvvärme eller elvärme i kombination med att även lägga klinker på betongplattan, kostar ungefär 490 000 kronor.

example1example2example3example4example5example6example7example8example9