Norrbo bygg & Montage - VerandaBygga Veranda


Bygga altan och trädäck – vilka regler gäller
En uteplats som ligger i nivå med marken kräver inget bygglov.
Men altanen kan ibland kräva bygglov om den övergår till att räknas som ett byggnadsverk.
Vad ä då byggnadsverk? Byggnadsverk är en byggnad eller annan anläggning. Begreppen byggnadsverk och byggnad definieras i plan- och bygglagen. Ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnadskonstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Lag (2019:949).
Om du håller dig inom 3,6 m från bostadshuset får du utan bygglov även omgärda uteplatsen med mur eller staket som är max 1,8 m högt.

Vad kostar kalaset


Det beror helt på storlek, materialval, hur högt golvnivån skall ligga i förhållande från mark. Vill man ha tak på uteplatsen,
Prisexempel
En veranda som är ca 40 kvm med trall golv  kostar  75 000 kr om man vill ha ett tak i klassen sommar och  som sitter i huskroppen kostar det ca 90 000 kr  vill man även ha det inglasat för sommar 56 000 Så totalt för ett ” uterum på 40 kvm för sommar ” kostar ca 220 000 kr
Ett uterum för vinter på ca 28 kvm kostar med skjutdörrar och kanalplast som tak med en gjuten platta som kan förses med antingen vattenburen golvvärme eller elvärme och att man förslagsvis lägger klinker på betongplattan. En sådan skapelse går lös på ca 490 000 kr